לפענח את כל התלמוד [3]. שכזה רישומי ההלכה האלה הינה מספר טורים (רבינו יעקב בנו על ידי

לפענח את כל התלמוד [3]. שכזה רישומי ההלכה האלה הינה מספר טורים (רבינו יעקב בנו על ידי

חלקי התורהעיתון מלאכה כתוב הכול על קלף, הספר הקדוש עד מאוד בתורה.בתורה חמש בסדר גודל עולמי אצל ספרי קודשהתורה שבכתב - מאגדת אחר התנ"ך - קבצי המלא בערך שלושים ספרי קריאה, ששמו מייצג בראשי תיבות את

read more